Praktijk voor Seksuologische Therapie Nijmegen

Tarieven 2020

Seksuologen/Psychotraumatoloog

Monique Peters 

Seksuologische hulpverlening wordt door de zorgverzekeraars in sommige gevallen vergoed. Dit hangt af van uw (aanvullende) verzekering.
Houdt ook rekening met het wettelijk eigen risico van €385,00 per kalenderjaar voor de basisverzekering.
Neem voor uw eigen situatie contact op met uw zorgverzekeraar of bel met het telefonisch spreekuur.
Indien de zorgverzekering niet vergoedt bedraagt het tarief per consult van 45 minuten €91,00.
 

Psycholoog-seksuologen

Josette van Luytelaar, Chris Hoefnagel en Sandra Hock-Sijbers
 
Afhankelijk van de aard van uw klachten (nl. als er sprake is van een vermoeden van een DSM-4 stoornis en op verwijzing van uw huisarts) heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel consulten er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.
 
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u per kalenderjaar eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico €385,00 per persoon per kalenderjaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.
 
Indien de problematiek niet onder de vergoeding valt is het tarief €91,00 per consult van 45 minuten.
 
 
Bij verhindering dient een afspraak met de (psycholoog-)seksuologen uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd.
Ook in het weekeinde kunt u het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen.
Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het volledige consult bij uzelf in rekening gebracht 
(omdat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt).
 

Bekkenfysiotherapeuten

Mieke van den Dungen en Hélène Hoefnagels

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt met fysiotherapie in het pakket.

U kunt op verwijzing van uw huisarts, specialist, seksuoloog maar óók zonder verwijzing bij de bekkenfysiotherapeut terecht.

Indien de zorgverzekering niet vergoedt, wordt €44,00 per consult van 30 minuten in rekening gebracht.

Bij verhindering voor een consult bekkenfysiotherapie dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt het consult in rekening gebracht.

Disclaimer: Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend

 

Realisatie: Numaga-Design